31 Ekim 2018 Çarşamba

Nörohipofiz (Posterior Hipofiz, Arka Hipofiz, Pars Nevroza)


Omurgalı endokrin sistem ile sinir sistemi ilişkisindeki en önemli halka bazal hipotalamus ve hipofiz arasındaki bağdır. Bazal hipotalamus ve hipofiz arasındaki, kan ile nöron (sinir hücresi) ilişkisi ve ilişki düzeyi omurgalı sınıfları arasında değişkendir. Bu ilişkinin temeli, adenohipofizin kontrolü için Medien Eminence'in (ME) salgılatıcı faktörlerinin salgılanmasını kapsar.
Nörohipofizde yani posterior hipofizde portal sistem yoktur; magnosellüler nörosekrtör hücreler denen büyük nörosekresyon hücrelerinin aksonlarını ve terminallerini içerir. Bu nöronların hücre gövdeleri Paraventriküler Nukleus (PVN) ve Supraoptik Nukleus'ta (SON) bulunur. Paraventriküler Nukleus ve Supraoptik Nukleus'taki her bir nöron tipi sadece bir tip hormon sentezler.

Nörohipofiz
Pars nevroza ve hipotalamusta 10.000 molekül ağırlığında, sisteince zengin neurophysin proteini izole edilmiştir. Neurophysin beyinde magnoselüler nöronlarla dağılmıştır.
Neurophysin'nin nörohipofizial hormonlara bağlanma özelliği olduğu da tespit edilmiştir. Neurphysinin biyolojik fonksiyonu yoktur; taşıyıcı protein özelliğiyle etkili olduğu kabul edilmektedir.
Nörohipofizin, magnoselüler nörosekretor hücrelerinin salgıladığı peptid hormonları Oksitosin ve Vazopressin'dir.
Memelilerde hipotalamik hipofizial sistem boyunca, Neurophysin I proteiniyle oksitosin hormonu (OXY), Neurophysin II proteiniyle de arginin vazopressin hormonu (AVP) ilişkilidir.
Pars nevroza, çok sayıda akson ile aralarına serpilmiş kapilar ve glia hücreleri içerir.
Nörohipofiz, özellikle ventral kısmında yoğun kapilerler (kılcal kan damarları) içerir. Nörohipofizin ventral kısmında salgılanan hormon, çoğu delikli kapilerlerden kana kolayca aktarılır.
Nörohipofizin karakteristik bir özelliği Herring Cisimleri'dir. Herring Cisimleri salgı granül demetlerini içeren akson uçlarındaki çıkıntılardır. Granüller Oksitosin hormonu (OXY) ve Antidiüretik hormon (ADH) içerirler.
Nörohipofizde lokal hormonlar ve sistemik hormonlar salgılanır.
Lokal hormonlar, Medien Eminence'te kana verilen ve adenohipofizi kontrol eden hipotalamik salgılatıcı hormonlardır. Sistemik hormonlar ise, Pars Nevroza'da kana verilen ve vücuda dağılan Oksitosin hormonu (OXY) ve Antidiüretik hormondur (ADH).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder