30 Ekim 2018 Salı

Reseptör Konsantrasyonunun Kontrolü


Reseptörlerin sayısını genellikle aynı hormon, bazı durumlarda da diğer hormonlar düzenler.

Negatif Regülasyon

Plazma hormon düzeylerindeki değişikliklere yanıt olarak oluşur. Hormonun yüksek plazma konsantrasyonuna reseptörlerinin sayısı azalır. Bu da target hücrenin duyarlılığını azaltır (Down-regülasyon). Örneğin, obezitede (şişmanlık) insülinin yüksek dolaşım düzeyleri, fonksiyonel insülin reseptörlerinin sayısının azalmasına nedendir.
Reseptör Konsantrasyonu

Pozitif Regülasyon


Bir hormonun yükselmiş plazma konsantrasyonu bir başka hormonun reseptörlerin sayısını artırabilir (Up-regülasyon). Örneğin ovaryum foliküllerinin gelişiminde, folikül uyarıcı hormon konsantrasyonunun artışı, lutein hormon (LH) reseptörlerinin sayısını artırır.

Reseptörlerin Yok Edilmesi

Hücre yüzü reseptörlerinin plazma membranından çıkarılışı kısmen polipeptid hormonlarının (protein hormonları) hücreye girişiyle ilgilidir.
Hormonların ve diğer proteinlerin reseptör aracılığıyla girişleri için en iyi anlaşılmış model LDL ve bazı polipeptid hormonların fibroblastlara girillerine dayanır.

Reseptörlerin Moleküler Yapıları

Steroid ve tiroid hormonları için reseptör moleküller, hücre içi proteinlerdir. Reseptör molekülleri bir DNA molekülünü bağlama bölgesinden, bir karboksil terminal hormon bağlama bölgesinden ve değişken bir amino terminal bölgesinden oluşur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder