30 Ekim 2018 Salı

Steroid Hormonlar


Steroid hormonlar aldosteron, östradiol, progesteron, testosteron, kortizol ve 1,25-dihidrokolekalsiferol'dür (aktif vitaminD).

Steroid Hormonların Özellikleri

Steroid Hormonlar
Yapısal bir modifikasyonun, bir hormonun fonksiyonunu nasıl değiştirebildiği, kortikosteron hormonuyla aldostteron hormonu arasında gözlenebilir. Hem kortikosteron hormonunu, hem de aldosteron hormonunu adrenal korteks üretir. Sadece, bir C üzerinde, bir keto grubunu içermesiyle karakterizedir. Fizyolojik etkileri belirgin bir farklılıktadır.
Kortikosteron hormonu karbonhidrat metabolizmasında, aldosteron hormonu elektrolit ve su metabolizmasında fonksiyoneldir.

Sitoroid hormonlardan adrenal steroidler adrenal korteksten salgılanır; gonodal sitoroidler ise, ovaryum ve testislerden salgılanır.
Adrenal korteksten salgılanan adrenal steroidler mineralokortikoidler, glikokortikoidler ve androjenlerdir. Ovaryum ve testislerden salgılanan gonadal steroidler testoteron, östrojen ve progesterondur.
Polipeptin hormonlar üretilen hücre içinde depolanırken, steroid hormonlar üretilen hücrenin membranları içinden kolayca geçebildikleri için, sentez sonrası hücreyi hızla terkederler. Çoğu steroid hormonun salgılanma hızı sentez hızının kontrolündedir. Steroid hormonların biyosentezinin çeşitli aşamaları (başlıca oksidatif faz) sitoplazma içindeki düz Endoplazmatik Retikulum (ER) ve mitokondrilerde gerçekleşir.
Steroid hormonlar hidrofobik moleküllerdir ve suda erimezler. Bütün steroid hormonlar ortak bir biyosentetik yolla kolesterolden sentezlenirler. Kolesterol Düşük Yoğunluklu Lipoprotein (LDL-Low Density Lipoprotein) ile kanda taşınır. Addrenal korteks, ovaryum ve testis hücreleri gibi hücreler, LDL'leri alıp, kolesterolü özel steroidlere dönüştürmek için özel enzimler kullanırlar.
Steroid hormon biyosentezinin regülasyonunda Kalsiyum da işlevseldir. Kalsiyum adrenal kortekste hem cAMP düzeyini artırmada Adrenokortikotropik Hormon (ACTH) için, hem de cAMP'nin devamındaki etkisi için zorunludur.
Kalsiyum düzeyi böbrek tubul hücrelerinde 1,25-dihidrokolekalsiferol'ün (aktif vitaminD) sentezinde de önemli bir regülatördür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder