25 Ekim 2018 Perşembe

Tiroid Bezi Hormonları


Tiroid bezi, metobolik faaliyetler üzerinde tiroksin hormonu ve kalsiyum metabolizması için önemli olan kalsitonin hormonunu salgılar.Tiroksin hormonunun yapımı için yılda yaklaşık 50 mg. iyoda gerek vardır. Bu miktar besinlerle alınabilir. Yeterli gelmemesi durumunda, gereken iyot sofra tuzuna 1/1000000 arasında sodyum iyodür katılarak giderilmeye çalışılır.

Tiroid Bezi Hormonları
Tiroksin hormonunun iki temel etkisi vardır. Bunlardan biri, tüm metabolizma hızını dengede tutması diğeri ise çocuklarda büyümenin dengesini sağlamasıdır. Tiroksin hormonunun büyümeye etkisi, gelişme çağındaki çocuklarda görülür. Çocuklarda büyümenin yetersiz kalması bu hormonun dengesiz salınımından kaynaklıdır. Eğer, yetersizlik anne karnında ve doğumdan sonra görülürse beyin yeterince gelişemez. Bu durumdaki çocuklarda zeka gelişimi sorunları ortaya çıkar.
Metabolizma hızına etkisi genel anlamda artırma yönünde olur. Hormon, beyin, retina, dalak, testis ve akciğerler dışında hemen tüm vücud hücrelerinde metabolizmayı artırıcı yönde etkindir. Hormon salgılandığında metabolizma hızı normalin % 60-100′ü kadar artar. Hormon salgılanmadığı durumlarda ise hız, normalin yansına düşer. Günlük hayatımızda salgılanan hormon miktarı farklıdır.

Tiroid Bezi Hormonlarının Sentezi ve Salgılanması

Tiroid hormonlarının sentezi ve salgılanmasında ilk aşama büyük bir glikoprotenin (tiroglobulin) matriks içinde sentezlenmesidir. Sentezlene tiroglobulin golgide paketlenir ve özelleşmiş bir bölgeye, yani, foliküler lümene salgılanır.

Tirozin Türevleri

Katekolaminler

Epinefrin (adrenalin), norepinefrin (noradrenalin) ve dopamin hormonlarıdır. Katekolamin hormonları direkt tirozinden, bir dizi enzimatik aşamayla sentezlenirler ve sekresyon granülü halinde yoğunlaştırılırlar.

Protein ve Aminlerde Uyaran ve Salgılanmanın Birleştirilmesi

Peptit hormonlar üretildikten sonra, hürede vesiküller içinde depolanırlar. Hücre uyarıldığında, peptit hormon paketleri ekzositozla kana salgılanır. Kalsiyum iyonları ekzositozun oluşabilmesi ve kontrolü için zorunludur. Peptit hormonun salgılanma hızı hücreye iletilen uyarı düzeyile kontrol edilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder