31 Ekim 2018 Çarşamba

Trozin Kinaz Aktivitesi Gösteren Reseptörler


İnsülin, insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-I) ve epidermal büyüme faktörü (EGF) için reseptörleri kapsar. Bu reseptörlerin hepsinde büyük bir dış hormon bağlama bölgesi, membrandaki kısa bir hidrofobik bölge ve tirozin kinaz aktivitesine sahip orta büyüklükte bir hücre içi parça vardır.

G-proteini ile Etkileşinler

Birinci Haberci

Trozin Kinaz Aktivitesi Gösteren ReseptörlerEndokrin bezden target hücreye mesaj taşıyan peptit hormondur. Birinci haberci, hücre yüzü reseptöre bağlanarak G-proteinini aktifleştirir. Birinci haberci, taşıdığı mesajı membrandaki G-proteini aracılığıyla hücre içine aktarır.

G-proteini

G-proteini membrandaki adenil siklaz ve fosfolipaz C efektör proteinlerini aktifleştirir. G-proteini hücre içi fosfodiesterazların konsantrasyonunu da artırır. Aktifleşen adenil siklaz ve fosfolipaz C efektör proteinleri hücre içi habercilerin yani ikinci habercilerin oluşumunu gerçekleştirir.

İkinci Haberciler (Hücre İçi Haberciler)

Polipeptid hormonlar ve katekolaminler genellikle hücre membranı üzerindeki reseptörlerle etkileşirler ve hücre içindeki olayları değiştirmek için hücre içi haberciler aracılığıyla etkilidirler. Hücre içi habercileri, yani, ikinci habercileri bir efektör protein oluşturur.
Birden fazla hormon aynı efektörü aktifleştirebilir. Örneğin, yağ hücrelerinde en az beş farklı hormon adenil siklazı aktifleştirir; karaciğerde üç farklı hormon hücre içi kalsiyum düzeyini artırabilir.

G-proteini Çeşitleri

G-protini uyarıcı G-proteinleri, inhibitör G-proteinleri ve G9 çeşitlerinden oluşur.

Uyarıcı G-proteinleri

Uyarıcı G-proteinleri adenil siklazı aktifleştirir. Bir çok hormon reseptörü bu tip ile çalışır (adrenalin, glukagon, LH, PTH ve ACTH).

İnhibitör G-proteinleri

İnhibitör G-proteinleri adenil siklazı inhibe ederek, hücre içi cAMP düzeyini azaltır. Örneğin, somatostatin.

G9

Fosfolipaz C'yi uyararak IP3 ve DAG üretimini gerçekleştirirler. ADH, TSH ve anjiotensin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder