20 Kasım 2018 Salı

Bebeğinizin 1-3 Aylarındaki Sağlığı


Bebek sağlığı son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu konuda mutlaka aile hekimlerine danışılmalı ve bebeğin kilo boy oranlarının kontrol edilmesinin yanında başka durumların engellenmesi için doktora başvurulmalıdır. Bizler sizlere kısaca bebek sağlığı ve beslenmesi hakkında bilgiler vereceğiz. 1-3 Aylık Bebeklerin Sağlığı

Bebeğiniz yeni doğmuş ve daha 3 aylık bile değilse hayatınızın en ilginç aylarından birini yaşıyorsunuz demektir. Deyim yerindeyse bir “uyuma ve emme makinası”olan bebeğiniz , bu dönemde gülen, tepki veren bir minik canlıya dönüşüyor Siz bu inanılmaz dönüşüme gün gün tanıklık ediyorsunuz.

Endokrin Pankreas


Bağırsak lümeninden yakıt olarak emilen besin öğelerinnin vücut dokularına dağılımı organizmanın ekonomisi açısından çok önemlidir. Daha da önemlisi organizmanın yaşamı bu metabolik yakıtların yarılanmalarına dayanır.
Emilen besinlerin vücutta dağılımları ve kullanılmaları, endokrin pankreas hormonlarının kontrolündedir.
Pankreas midenin altındaki lobüler yapıda karışık bir bezdir. İnce bağırsağa sindirim enzim salgılarını boşaltması, ekzokrin fonksiyonudur. Endokrin fonksiyonu ise, pankreas adacıklarını yani, langerhans adacıklarını oluşturan hücre gruplarından kana pankreatik hormonları salgılamaktır.
Memelilerin pankreasında iyi karakterize edilmiş endokrin hücreler glukagon sentezleyen A-hücreleri, insülin sentezleyen B-hücreleri, somatostatin sentezleyen D-hücreleri ve pankreatik polipeptid sentezleyen PP-hücreleri'dir.
Memelilerde insülin sentezleyen B-hücreleri çoğunlukla langerhans adacıklarının merkezindedir. B-hücrelerinin etrafları glukagon sentezleyen A-hücreleri, somatostatin sentezleyen D-hücreleri ve pankreatik polipeptid sentezleyen PP-hücrelerinden oluşan bir kılıfla çevrilidir. PP-hücreleri ekzokrin pankreasın asinar hücreleri arasında tek tek dağınık olarak da bulunur.

İnsülin

19 Kasım 2018 Pazartesi

Gastrointestinal Hormonların Fizyolojik Etkileri


Gastrin

Gastrin antal-G hücrelerinde sentezlenir. Mide ve duodenum mukozasına yerleşir. Mide asidi sekresyonu için uyarıcı, temel regülatördür. Ayrıca, gastrik mukoza hücreleri için önemli bir tropik ve büyümeyi uyarıcı etkinliktedir. Gastrik pitlerde yerleşen G-hücrelerinde sentezlenir. Reseptörleri parietal hücreler üzerinddedir.
Gastrin salgılanmasının temel uyaranları midedeki bazı besin öğeleridir; özellikle bazı aminoasidler ve kalsiyumdur. Kahve, şarap ve bira da etkili uyaranlardır. Salgılanma, pH çok düştüğünde inhibe olur.
Gastrinin memelilerdeki bir diğer temel biyolojik etkisi, midedeki besinin karıştırılıp parçalanması için, midenin güçlü düz kaslarının kontraksiyonunu uyarmaktır. Aminoasitler ve parçalanmış proteinler, memelilerde gastrik antral mukozadan gastrin salgılanması için en etkili uyarandır. Aminoasit molekülleri içerisinde ise, gastrin salgılanmasının en etkili uyaranları triptofan ve fenilalanindir.

Kolesistokinin (CCK)

Gastrointestinal Hormonlar


Bağırsak lümeni içindeki besinlerin vücuttaki tam sindirimi fizyolojik olayların koordinasyonuyla gerçekleşir. Sindirimi besinin kendisi başlatır ve sindirim kanalının ilgili bölümlerinde lokal sınınrlarda sürdürülür. Sindirim olayının koordinasyonu bağırsak lümeni içindeki besinin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre, nöral ve hormonal yanıtlar aracılığıyla gerçekleştirilir.
Sindirim fonksiyonunun kontrolündeki en önemli hormonlar, gastrointestinal (GI) kanal içinde, yani, mide ve bağırsak epitelindeki dağınık konumlanan endokrin hücrelerden sentezlenir.
Mide ve bağırsak epitelinde konumlanan endokrin hücreler ve bu endokrin hüccrelerin salgıladıkları hormonların oluşturduğu sistem “Enterik Endokrin Sistem” kapsamında incelenir.

Parathormonun Anormal Salgılanması


Parathormonunu (Paratiroid hormonu-PTH) salgılanmasının hem artışı, hem de azalması insan ve hayvanlarda önemli hastalıklara oluşturur.

Parathormonun Aşırı Salgılanması (Hiperparatiroidi)

Metastatik Kalsifikasyon

Hiperparatiroidide en büyük tehlike kalsiyum ve fosfat iyonlarının artması nedeniyle çeşitli dokularda yaygın kalsiyum fosfat çökelmesinin oluşmasıdır. Akciğer alveolleri, böbrek tubulleri, tiroid bezi, mide mukozası ve arter duvarları gibi çeşitli organlarda kalsiyum fosfat çökelmesiyle tehlikeli yapı bozulması ve fonksiyon kayıpları oluşabilir. Bu fonksiyon bozuklukları ölüm, yani, metastatik kalsifikasyon oluşur.
Parathormonu primer hiperparatirodi ve sekonder hiperparatiroidi oluşturacak türde aşırı salgılanabilir.

Primer Hiperparatiroidi

Parathormonun Fizyolojik Etkileri


Parathormonunun (PTH-paratiroid hormonu) kalsiyum transportunu etkileyen targetleri böbrekler, kemikler ve barsaktır. PTH'nin hiperkalsemik etkisi böbrekler, kemikler ve barsaktaki farklı etkiler sonucu oluşur.

Kemik Dokudan Kalsiyum Mobilizasyonu

PTH:
 • Bağ doku öncü hücrelerinin (Pre-osteoklastlar) osteoklastlara dönüşümünü uyarır.
 • Dinlenme sürecindeki osteoklastları uyarır.
 • PTH kemik hücreleri, özellikle, osteoklastlar tarafından çeşitli organik asitlerin ve enzimlerin metabolik sentezini artırır.
 • PTH kalsiyumun lakün etrafındaki kısmen mineralize kemikten önce kemik sıvısına, daha sonra ekstraselüler sıvıya hareketi için derindeki osteositleri uyarır.
 • PTH etkisiyle, osteoblas membranları kalsiyum geçirgenliği kazanır ve osteoblastlara kalsiyum akışı gerçekleşir. Osteoblastlara kalsiyum akışı, kan kalsiyum düzeyini kısa sürede karşılayan mekanizmadır.

Osteositler, Osteoblastlar ve Osteoklastlar

Kan Kalsiyum ve Fosfat Düzeyinin Hormonal Kontrolü


Parathormon, 1,25-dihidroksi vitamin-D3 [1,25-(OH)2D3] ve Kalsitonin birlikte çalışarak kan ve ekstraselüler sıvılara kalsiyum giriş çıkışlarını düzenlerler.
Parathormon ve 1,25-dihidroksi vitamin-D3 [1,25-(OH)2D3] kandaki kalsiyum konsantrasyonunu artırırken; kalsitonin ise, kandaki kalsiyum konsantrasyonunu düşürür.
Paratiroid bezler tiroid bezlerle sıkı ilişkilidir ve genelde tiroid dokusu içine gömülüdür. 1 ya da 2 mm çapında, esas hücreler (PTH) ve oksifil hücreler içeren 1 ya da 2 çift bezden oluşur. Esas hücreler (PTH) ve oksifil hücrelerden oluşur.

Parathormon Kaynağı

17 Kasım 2018 Cumartesi

Obezite Hakkında Bilgi


Obezite hakkında bilgi verirken obezitenin bir sağlık sorunu olduğunu ve ailedeki bireylere destek olmanız gerektiğini unutmayınız.Aşağıda bilimsel anlamda obezite nedir, VKİ ve obezite nedenleri hakkında bilgiler yer alacaktır. Bu sayede önlemeye dayalı adımları atmada yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. İyi okumalar dileriz. 

Obezite Nedir?

Obezite, tıbbi tedavi ve önleme için yeni stratejilere ihtiyaç duyan en yaygın, kronik hastalıklardan biridir. Özellikle ABD'de görülmesine rağmen tüm dünyada yaygındır. Obezite mortalite, morbidite, maluliyet, sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık giderlerinin önde gelen bir nedeni olarak, obezite prevalansı sağlık durumlarını da riske sıkmaktadır.  Obezite aşırı yağ dokusu olarak tanımlanır. Aşırı yağ (yağ) dokusunu belirlemek için birkaç farklı yöntem vardır; En yaygın vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplamasıdır. Bir yağ hücresi bir endokrin hücresidir ve adipoz doku bir endokrin organdır. Bu nedenle, adipoz doku, metabolitler, sitokinler, lipitler ve pıhtılaşma faktörleri de dahil olmak üzere bir dizi ürünü salgılar. Önemli ölçüde, aşırı yağlanma veya şişmanlık, artan yağ asitleri ve iltihaplanma seviyelerine neden olur. Bu, tip 2 diyabetlere yol açabilecek insülin direncine yol açabilir.

Besin alımının biyolojisi, besiyerini başlatmak veya yemek yemeyi durdurmak için işaret eden koku alma (koku), tat, doku, sıcaklık, bilişsel ve duygusal tepkiler ve metabolik / otonomik bilgileri içeren çok karmaşıktır. Son zamanlardaki bilimsel araştırmalar, beynin üzerinde yer alan ve gıda alımında bir artışa ihtiyaç olduğunu gösteren çeşitli maddeler tespit etmiştir. Benzer şekilde, beynin gıda alımını azaltma sinyalini veren birkaç madde tespit edilmiştir.  Obezite dünya çapında artmaktadır. Yüksek Vücut kitle indeksi şu anda çocukluk ve anne yetersiz beslenme, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, güvensiz seks, demir eksikliği, sigara, alkol ve güvensiz su gibi büyük küresel sağlık sorunları ile sıralanmaktadır. 

Obezite olan insanlar için, sadece yaşam tarzı değişikliklerine dayanan kilo kaybı, elde edilmesi çok zor ve hatta daha da zorlayıcı olabilir. Obezite ilaçları gibi destekleyici stratejiler, bazı bireylerde obeziteyi etkili bir şekilde tedavi etmek için önemli araçlar olabilir. Hastalığın karmaşık yapısı göz önüne alındığında, tek bir ilacın salgını düzeltmesi olası değildir. Obezite tedavileri için ek araştırma ve geliştirme çabalarına ihtiyaç vardır - hipertansiyon gibi ilgili hastalıklar için 100'den fazla ilaç mevcut olduğu gibi, ancak uzun süreli obezite tedavisi için onaylanmış sadece 6 ilaç bulunmaktadır.

Diyette Doğru Bildiğimiz Yanlışlar


Diyet yapıyor musunuz ve kilo vermiyor musunuz? Muhtemelen, bazı yaygın diyet hataları sizi bu duruma düşürmektedir. Bizler bu konuya eğilerek sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Diyetinizde yaptığınız ufak tefek hataların farkına varmanızı sağlamaya çalışacağız. İyi okumalar dileriz. 

Diyet Hataları


Gerçek şu ki, diyette olduğunuzda bile sandığınızdan çok daha fazla kalori yiyor olabilirsiniz. Sıklıkla kilo vermemiz gerektiğini bildiğimiz ile diyet yapmaya çalışırken yaptığımız şey arasında bir kopukluk olabilir.

Yeni başlayanlar için, diyet hakkında düşünmeyi bırakın. Bunun yerine, kilo alımına neden olabilecek günlük alışkanlıklara bir göz atın. Bir diyete devam etmek yemekle ilgili bir saplantı yaratabilir, istekleri artırabilir ve  havlu atmaktan dolayı diyet yapmamanıza yol açabilir.

Kalorilerin ne kadar çabuk toplanabileceğinin farkında değilsiniz. Ekstra bir yemek kaşığı salata sosu 75-100 kalori ekleyebilir, ekstra bir yemek kaşığı tereyağı 102 kalori ekler ve öğle yemeğinizde sandviçle birlikte 162 kalori eklersiniz. Yemek yaparken, her güne yüksek kalorili bir kahve içeceği ile başlayıp akşam yemeğinde çocuk tabaklarını bitirirken veya çok fazla şarap içerek - bunlar kilo verme çabalarını sabote eden sinsi alışkanlıklardan sadece birkaçıdır.

Yağ Alma - Liposakşın


Genelde fazla kilolardan muzdarip olan bireylerin yağ aldırma hakkında bilgi aradıkları yanlış bir inanıştır. Normal kilosundan olan bireylerinde yağ oranı da fazla olabilir ve bu işlemi isteyebilir. Bizlerde bu işlem hakkında sizlere genel bilgileri vererek en azından işlemi yapmadan  önce bir öngörünüz olmasını sağlayacağız. İyi okumalar dileriz. 

Liposuction ( Liposakşın ) Nedir ? 

Televizyon, gazete ve dergiler sayesinde, yağ aldırma ve liposakşın hakkında  ifadeler yıllardır yüzümüze itilmiştir. Bazen, ne kadar sert savaşırsanız savaşın yağ fazlalıklarından kurtulamaz ve böyle işlemlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Gerçek şu ki, bazı insanlar diyet ve egzersize rağmen küçülmeyecek yağ hücrelerine sahiptir. Bunun için de teknolojinin nimetlerinden faydalanmak gerekmektedir. Liposakşın, büyümeyecek ve vücudunuzun şeklini iyileştirecek küçük çıkıntıları gidermeniz için bir seçenektir. En sık tedavi edilen alanlar kalça, karın, uyluk ve kalça ve yüzü içerir. Liposuction , sadece yağ olan selüliti gidermez. 


Bin Kalorilik Mucize Diyet


Sizlere bin kalorilik mucize diyet hakkında bilgiler verirken baştan belirtmek isteriz ki bu diyet planı aylık olarak uygulamak sakıncalıdır.Bu diyeti haftalık olarak uygulayabilir,daha sonra normal diyetinize geçebilirsiniz. Aşağıda bin kalorilik diyet için örnek menü bulacaksınız.İyi okumalar dileriz. 

1000 Kalorilik Diyet


Önceden planlamak için  bir şeyler  yaptığınızda ve öğreteceğimiz teknik ile  kalorilerinizi kısacak yemek planları yapabilecek ve daha düşük kaloriler alabileceksiniz. Yazının başında da belirttiğim gibi 1000 kalorilik diyet sakıncalı olabilir ve herhangi bir rahatsızlığınız varsa alternatif diyetler uygulamalısınız. Günde 1000 kalori ile bazılarınız iyi yaşayabileceğiniz ve hızda kilo verebileceğinizi göreceksiniz. Daha da önemlisi, sağlıklı kalori hacimlerinde sevdiğiniz yiyecekleri yeme alışkanlıklarını oluşturduğunuzda, bir daha asla bir kilo probleminiz olmayacak. Size aynı zamanda ne kadar iyi yaşayabileceğiniz ve kilo verebileceğinizi anlatan bir günlük bir menü sunacağız.

16 Kasım 2018 Cuma

Hamilelikten Sonra Kilo Verme


Kadınlar anne olduktan sonra fazla kilolardan kurtulmak için çaba sarfetmektedir. Bizler bu çabanın fakında olarak yardımcı olmak için sizlere bir yazı sunacağız. Yazımızda gebelik sonrası kilo verme hakkında kısa ve örnekli bir bilgilendirme yer alacaktır. Sizlere doktorunuza danışarak önerilerimizi kendinize uygun düzenleyebilirsiniz. İyi okumalar dileriz. 

Hamilelikten Sonra Kilo Verme 
Kadınlar bebek sahibi olduktan sonra kilo vermekte sorun yaşarlar. Anneler ünlü olunca kiloları daha çok dikkat çekiyor. Ama Hollywood yıldızları ne doğurmaktan ne kilodan sakınıyorlar kendilerini. Onların sırrı, diyet ve egzersiz programlarında saklıdır.İşte annelerin doğumdan sonra kilo vermede yardımcı yöntemler nedir diye araştırdık ve bazı derlediğimiz bilgileri sizlerle paylaşmayı uygun bulduk.

Selülit ve Bölgesel Şekilde İncelmek Nasıl Olur?


Selülit günümüzde kadınların çilesi olmaya devam etmektedir. Genelde portakal kabuğu veya süzme peynir görünümü olarak nitelendirilen bu durum özellikle kozmetik dünyası tarafından fazlasıyla abartılmakta kadınlarda ciddi sıkıntılar yaşatmaktadır. Bizler bu yazımıza selülit sorununa değinirken kadınlarımızın buna çözüm aradıklarını ve bu çözümleri daha iyi sunmak gerektiğinin bilincinde olarak yayınlıyoruz. Umarım faydalı bir içerik sunmuş oluruz. İyi okumalar dileriz. 

Selülit ve Bölgesel İncelme


Dolaşımsal ve de hormonal bozukluklardan dolayı bağ dokusunda lokal olarak sıvı brikimi yaşanır. Bu hastalığın oluşumunda küçük damar dolaşım seviyesi düşer ve damar duvar bütünlüğü bozularak dışarı, doku içine sıvı sızar, burada yağ dokusu su hücreleri arasında birikme gözlemlenir. Daha sonra vücudun geliştirdiği savunma reaksiyonu ile bu sıvı, bağ dokusu tarafindan çevrelenir. Zamanla nodüller meydana gelir.

Aç Kalmadan Zayıflamak


Herkesin aslında  kilo verirken aradığı formül aç kalmadan zayıflamaktır. Bu durum genelde hızlı kilo vermek isteyenler için geçerli değildir. Sabırlı bir şekilde kilo vermek ve sağlıklı bir şekilde yağ kaybetmek için aşağıdaki yazımız sizlere yardımcı olacaktır. İyi okumalar dileriz. 

Aç Kalmadan Nasıl Zayıflarım ? 


Kilo kaybı bir kalori açığı oluşturarak gerçekleşir, yani aldığınızdan daha fazla kalori yakmanız gerekir. Bunu yapmanın en iyi yolu, günlük olarak ne yediğinizi izlemek ve günlük alışkanlığınıza hafif bir egzersizi dahil etmektir.  Kalori ve porsiyonları kontrol etmek, her zaman aç hissetmeniz gerektiği anlamına gelmez. Sizi daha uzun süre tok tutan yiyecekleri seçerek, yemeklerinizi değiştirerek ve genel olarak aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik ederek, aç hissetmekten endişe etmeden kilo kaybetmeye çalışabilirsiniz.


Aile Diyeti


Aile diyeti denilince akla gelen durum ailede fazla kilolu olan bireylerin zayıflaması için ailenin komple diyet yapması ve destek olması anlaşılsa da aslında aile diyeti ; sağlıklı ve dengeli beslenme  açısından ele alınmalıdır. Bu yazımıza elimizden geldiği kadar sizlere gerekli bilgileri vermeye çalışacağız. İyi okumalar dileriz. 

Aile Diyeti Nedir ?

Ailede kilolu bireylerin olması durumunda aile ile beraber diyet yapılması hem ailedeki her bireyin sağlığını koruyacak hem de kilolu olan aile bireyi daha rahat ve sağlıklı kilo verecektir. Bundan kaynaklı aile bireylerinin beslenmelerini düzene oturtmaları, beraber egzersiz yapmaları oldukça önemlidir. Ayrıca aile diyetinde protein, mineral, lifli gıdalar, vitaminler bulunmalı ve bunların alımı düzenli olmalıdır.  Bunun dışında aile de fazla kilo olmasa da aile bireylerinin sağlıklı beslenmesi açısından diyet son derece önemlidir. Zaten diyet kelimesi sağlıklı beslenme , dengeli beslenme ve bu  sayede hem fazla kilolardan kurutulma hem de diğer sağlık sorunlarından kurtulma anlamına gelir. Aşağıda daha detaylı olarak aile diyeti ve ailenin sağlıklı beslenmesi hakkında bilgiler verilecektir. 

Şişmanlık ve İyi Olma Sendromu


Bazı durumlarda insanlar yaşadıkları sorunlar ile başa çıkamazlar ve kendi hallerine anlamlandırarak sağlıksız olsalar daha mutlu olurlar. Aslından bu diyet sorunundan çok artık bir psikolojik sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizler uzman görüşlerinden yaralanarak bu konu hakkında sizlere bazı bilgiler vereceğiz. İyi okumalar dileriz. 

Obezite ve İyi Olma Sendromu


Şişman olmak beden kitle endeksinizin fazla olması durumudur ve bu gibi durumlarda iyi olma sendromu denilen bira psikolojik durum ile karşı karşıya kalınabilir.Başkalarına sürekli hediye almak, kendi isteklerini ikinci planda tutmak, etrafındakilerin sevgisini kaybetmemek ve yalnız kalmamak uğruna hep uyumlu insan olmaya çalışmak iyi olma sendromunun bazı belirtileri arasındadır. Vücut ağırlığı normalden fazla olan kişilerde de görülebilen “iyi olma sendromu” aslında öz güven eksikliğine bağlı olarak görülebilmektedir. Bu durum fiziki açıdan kaybedilmiş olan sosyal statünün başka açılardan tamamlamak istenmesi durumudur.

Kalsiyum ve Fosfatın Vücuttaki Dağılımı


Vücuttaki kalsiyum ve fosfor havuzları hücre içi kalsiyum, kemik kalsiyumu, kan ve hücre dışı sıvıdaki kalsiyumdur.

Hücre İçi Kalsiyum

Mitokondriler ve endoplazmik retikulum kalsiyum depolarıdır. Hücresel depolardan salgılanmaya ya da hücre dışı sıvıdan girişe bağlı, hücre içi serbest kalsiyum düzeyi dalgalanır. Hücre içi serbest kalsiyum düzeyindeki dalgalanmalar, kalsiyumun hücre içi haberleşme, enzim aktivasyonu ve kas kontraksiyonu (kasılması) fonksiyonları için belirleyici önemdedir.

Kan ve Hücre Dışı Sıvıdaki Kalsiyum

Kandaki kalsiyumun yaklaşık yarısı proteinlerle birleşmiştir ve iyonize kalsiyum miktarı ise sabittir (1mM). Kandaki iyonize kalsiyum miktarı, hücre içi serbest kalsiyum miktarından 10.000 kat daha fazladır ve fosfor miktarı da kalsiyum miktarına eşdeğerdir.

Kemik Kalsiyumu

15 Kasım 2018 Perşembe

Çocuklarda Yoga

Çocuklar için yoga uygulaması, vücut ve sinir sistemini, solunum sistemini ve sindirim sistemlerini destekleyen büyük bir etkiye sahiptir. Yoga, çocukların duygularını ve davranışlarını doğrudan etkiler. Aynı zamanda yoga, zihinsel durum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve yaratıcılığın gelişmesine yardımcı olur. Yazımda da çocuklar yoga yapmalı mı, yoganın çocuklara faydası olur mu, etkili midir, hangi yaşta yogaya başlanmalı, çocuk yogası nedir, çocuk yogasının faydaları nelerdir gibi sorulara cevaplara aradım.


Çocuklar Ne Zaman Yogaya Başlayabilir?

Osteoporoz ve Yoga

Osteoporoz, Yunanca kökenli bir kelimedir ve “gözenekli kemik” anlamına gelmektedir. Halk arasında “kemik erimesi” de denmektedir. Yazımda da yoganın faydalarından kemik erimesi meselesine değindim. Ayrıca yoga nedir, nasıl yapılır, osteoporoz nedir, geçer mi, tedavisi var mı gibi sorulara cevaplar aradım. İyi okumalar.

Yoga ve Osteoporoz


14 Kasım 2018 Çarşamba

Paratiroid BezlerPlazma kalsiyum (Ca) ve fosfat (PO4) regülasyonu, bazı hormonların, birçok target organ üzerindeki etkilerini kapsar. (Ca+2) ve fosfat (PO4) regülasyonunda fonksiyonel temel organlar kemikler, böbrekler ve bağırsaktır.
Kalsiyum regülasyonunda paratiroid hormon, 1,25-dihidroksi vitamin-D3 [1,25-(OH)2D3] metabolitleri ve kalsitonin fonksiyonel hormonlardır.

Endokrin Regülatörler

Tiroid Bozuklukları


Tiroid bezi anomalileri hipotiroidi ve hipertiroididir (tirotoksikoz). Hipotiroidide de, hipertiroidide de tiroid bezi büyür (guatr).

Hipotiroidi

Düşük düzeyde tiroid hormon salgılanmasıyla oluşan anomalidir.

Hipotiroidi'nin Nedenleri

Hipotiroidinin nedenleri iyot yetersizliği, tiroid bezinin tiroid hormonunu yetersiz üretmesi, hipotalamusun tiroid salgılatıcı hormonunu yetersiz salgılaması ve hipofizin tiroid uyarıcı hormonu yetersiz salgılamasıdır.

Hipotiroidinin Etkileri Nelerdir?

Tiroid Hormonlarının Etki Mekanizması


Hücre zarı, mitokondriler ve nukleus (hücre çekirdeği) tiroid hormon reseptörü içeriren hücre organelleridir.
Tiroid hormonları morfolojik etkileri, gelişimdeki etkileri, metabolik ve fizyolojik etkileriyle fonksiyoneldir.

Tiroid Hormonunun Morfolojik Etkileri

13 Kasım 2018 Salı

Tiroid Hormonunun Sentezi ve Sekresyonu


Tiroid bezinin özel fonksiyonu, hipofiz bezinin salgıladığı Tiroid Uyarıcı Hormonu'nun (TSH) kontrolüyle iyot biriktirilmesi ve biriktirilen iyodun tirozin ile birleştirilerek tiroid hormonu sentezlemesidir.
Hipofiz bezinin salgıladığı Tiroid Uyarıcı Hormonu'nun (TSH) kontrolündeki tiroid bezi iyot transportu, tiroglobulin biyosentezi, tiroglobulinin iyotlanması ve iyodotirozin birleştirilmesi evreleriyle tiroid hormonu sentezler.

İyot Transportu

Tiroid Bezinin Embriyonik Gelişimi


Siklostomların bir grubu hariç, tüm omurgalıların tiroid bezi basitçe farinks tabanından gelişir.
İnsan embriyosunda tiroid bezi ve paratiroid bezinin erken gelişim evrelerinin yakın ilişkisi nedeniyle birlikte incelenir.
Tiroid bezi gelişimi, 24. günde orta hat kalınlaşması, devamında da farinks boşluğunun endodermal tabanının bir dış cebini oluşturarak başlar. Bu tiroid taslağı 1. farinks ve 2. farinks cepleri arasında kese benzeri bir çıkıntı oluşturur. Embriyo 6. haftada ya da 7. haftada çift lobludur; embriyo uzarken ve dil öne büyürken tiroid bezi boyun bölgesinde aşağı iner; fakat, başlangıç noktasına dar, tiroglossal kanal oluşturarak bağlı kalır.

Tiroid Bezi (Glandula Thyroidea)


Vücudun metabolik termostatıdır. Vücudun bütün olaylarının ve organlarının çalışmasını kontrol eder. Vücut ısısını, enerji kullanımını ve büyüme hızını kontrol eder.
Tiroid bezi memelilerin boyun bölgesinde, larinksin (krikoid kartilajın) hemen altında, trakenin üst ön bölümüne, tiroid ve krikoid kıkırdağın üstünde ince bir doku bandıyla birleşerek yerleşmiş, kelebeğe benzer iki lobdan oluşmuş bir bezdir. Kan akımı zengin ve yaklaşık 20-30 gr ağırlığındadır.

Yaşlanma, Melatonin Yetmezliği ve Hidroksil Radikal Patolojisi


Melatonin evrim süresince korunmuş bir moleküldür ve oksidadif stresin en güçlü endojen önleyicisidir.
Yaşlanma melatonin sentez ve salınımında azalma ile karakterizedir. Melatonin sentez ve sekresyonunun azalması oksidatif strese karşı en etkin düzenek etkinliğini kaybetmekte ve tehlikeli bir prooksidatif durumun egemenliğine ve hücrenin doğru olmayan diferansiyasyonuna, hatta dejenerasyon ve ölüm koşullarını hazırlamaktadır.

10 Kasım 2018 Cumartesi

Melatoninin Antioksidan Savunmadaki Fonksiyonu


Memelilerde, melatonin üretim miktarı uyku ve uyanıklık kontrolüyle ilgilidir.
Melatonin hormonu beyindeki en önemli antioksidandır. Çünkü, indoller hem lipofilik, hem de hidrofiliktirler; kan-beyin bariyerini (engelini) kolayca geçerek beyin dokusuna sızarlar. Oysa, Vitamin-E lipid hücre membranıyla sınırlı, Vitamin-C sitosöl ile sınırlı antioksidanlardır.

Melatoninin Fonksiyonları


Renk Değişimi Kontrolündeki Fonksiyonu

Bazı balık, amfibi ve reptil türlerinde pineal bez renk değişiminde fonksiyoneldir. Pineal bez melanin pigmentinin toplanmasını uyararak renk açılmasını koşullar. Melatonin hipofizer Melanosit Uyarıcı Hormon'u (MSH) baskı altında tutabilir ve Melanosit Uyarıcı Hormon'u baskılayan melatonin de, renk değişimi üzerinde indirekt bir konrol sağlayabilir. Pineal bezi çıkarılmış sıçanın hipofizinde Melanosit Uyarıcı Hormon içeriği artar.
Pineal bezin ve melatoninin, renk değişimindeki fonksiyonu çok sınırlıdır.

Üremenin Kontrolündeki Fonksiyonu

Pineolositlerin Sinirsel Donanımlarının Gelişimi


Balık ve amfibilerde pineal reseptör hücre, kon-benzeri bir dış segment ve sinaptik bölge içerir. Bazalde, terminal bir pineal nöronun dentriti ile sinaptik ilişki kurar.
Kuş pineal organında modifiye olmuş fotoreseptör hücre, rudimenter bir dış segmente sahiptir ve çok sayıda salgı granülü içerir. Fakat, hala fotosensitif kapasiteye sahiptir. Kuşların melatonin metabolizmasının sirkadyen ritmi pineolositlerdeki biyolojik saat ile düzenlenir.
Memelirde pineolositlerin genel morfolojileri bir nörona benzer. Pineolosit aynı zamanda pineal nöronlardan bağımsızdır. N-asetiltransferaz (NAT) aktivitesi melatonin metabolizmasının sirkadyen ritminden sorumludur. Bu metabolizma lateral gözden pineal beze (epifiz) suprakiazmatik nukleus (SCN) aracılığıyla gelen ışığı taşıyan postganglionik sinir fibrilleriyle düzenlenir. Biyolojik saat alıcı sinir mekanizmasının bir kısmıdır.

Yaşlanmayla Melatonin Ritminin Azalması

Melatonin Sentezi ve Sekresyonu


Melatonin yüksek organizasyonlu hayvanlarda pinealositlerde, az miktarda da retina ve Gastrointestinal (GI) kanalda sentezlenir. Pineal bezden (epifiz) üretilen melatonin bir endokrin hormon işlevi kazandığı için kana aktarılır. Retinadan ve gastrointestinal (bağırsak) kanalda üretilen melatonin ise, parakrin hormon işleviyle etkilidir; kana aktarılan düzey eser miktardadır.
Pineal bezin sekresyon (salgılanma) fonksiyonu indolamin grubu ve peptid grubu endojen maddeler ile gerçekleşir.

Pineal Bez (Epifiz)


Pineal sözcüğü latince pinealis sözcüğünden türetilmiş çam kozalağı anlamındadır. Pineal organlar morfolojisi, sitolojisi ve innervasyon, yani, sinirsel donanımı çok dikkat çekicidir. Dikkat çekici özellikleriyle pineal organlar, omurgalı sınıfları arasında, hatta, aynı sınıfın bireyleri arasında da farklı işlevler kazanmıştır.

Pineal Kompleks

6 Kasım 2018 Salı

Troid Uyarıcı Hormon (TSH)


Hipofizin salgıladığı folikül uyarıcı hormon (FSH), lutein hormon (LH) ve tiroid uyarıcı hormon (TSH) glikoprotein yapısında hormonlardır. Bu hormonların her biri alfa ve beta alt birimlerinden oluşur. Alfa alt ünitesi her üç hormonda da aynıdır; fakat, beta ünitesi TSH'da spesifiktir.
Yine hipofizin salgıladığı prolaktin hormonu (PRL) ve büyüme hormonu (GH) çok çeşitli dokular üzerinde, geniş bir alanda etkilidir. Tiroid uyarıcı hormonunun ise, tek bir targeti tiroid bezi'dir.

Troid Uyarıcı Hormon (TSH)

Memelilerde Süt Sentezi ve Salgılanması


Prolaktin hormonu süt sentezinde, süt bezlerinin tubuloalveolar büyümesini ve laktogenezi (süt üretimini) uyararak işlev kazanır.

Laktogenezin (Süt Sentezi) Uyarılması

Prolaktin doğumdan hemen sonra laktogenezi uyarır. İnsülin ve kortizol ile birlikte kazein gibi süt proteinlerini kodlayan genlerin transkripsiyonunu uyarmak için birlikte çalışırlar. Bu genlerin transkripsiyonunu uyaran etkiye “mammojenik etki denir. Fakat, mammalojik etkinin farklı memelilerde değişkenliği de gözlenmişir.

Kuşlarda Kursak Sütü Oluşumu

5 Kasım 2018 Pazartesi

Prolaktin Hormonu (PRL, LTH: Luteotropin Hormon)Meme bezlerinin gelişmesini ve süt salgısını oluşumunda rol oynamaktadır.
Prolaktin (PRL) hormonu tek zincirli peptidlerden oluşan bir protein hormondur. 194-199 aminoasit moleküllük olgun hormon üç molekül içi disülfit bağı ile stabilize edilir.
Nicoli 1974 yılında prolaktinin hayvanlar alemindeki biyoljik etkilerini aşağıdaki başlıklar altında listelemiştir.
 • Üremenin çeşitli evreleriyle ilgili etkileri;
 • Somatotropik etkileri yani, büyüme üzerine etkileri;
 • Ozmoregülatör etkileri;
 • Deri ve türevleri üzerindeki etkileri;
 • Sinergizm, yani, steroid hormonlarla birlikte çalışma.

Prolaktinin Fizyolojik Etkileri

Growth Hormonunun (Büyüme Hormonu) Lokal Düzenleyicileri


Büyüne hormonları uyarıcı ve baskılayıcı özellikleriyle düzenleyici işlevi kazanır.
Büyüme hormonunun uyaranları altı kategoride incelenebilir.

Growth Hormonu Uyaranları

 • Hipoglisemi, 2-deoksiglikoz,egzersiz, açlık (enerji madde eksikliği);
 • Protein beslenmesi, arginin ve lizin infüzyonuyla dolaşımdaki bazı aminoasitlerin artışı;
 • Pirojenler, lizin-vazopressin ve psikolojik stres uyaranları;
 • 2. ve 4. dönem derin uyku;
 • glukagon, androjen (testosteron) ve östrojenler;
 • Kanda serbest yağ asitlerinin yükselmesi.

Growth Hormonu Baskılayıcıları

Adrenal Steroid, Eşem Steroidleri ve Katekolamin Hormonları


Adrenal steroidler, eşem steroidleri ve katekolamin hormonları, somatotropin hormonlarının büyüme üzerindeki etkisini azaltır ya da artırır.
 • Adrojen hormonu, ösrojen hormonu ve somatotropin hormonu (STH-GH) insülin benzeri büyüme faktörü I (IGF-I) etkisini (salgısını) artırır.
 • Tiroid hormonu somatotropin hormonunun etkisini artırırken, artan somatotropin hormonu da insülin benzeri büyüme faktörü I (IGF-I) etkisini artırır.
 • İnsülin hormonu anabolik etkinliği artırırken, anabolik etki de büyümeyi artırır.
 • Androkortikoidler büyümeyi artırır.
 • Yüksek doz glukokortikoidler büyümeyi azaltır.
 • Androjen hormonu ve östrojen hormonu kemiklerin kapanmasındaki işleviyle büyümeyi durdurur.

Growth Hormonu (GH, STH) Salgılanmasının Kontrolü

Pars Distalis


Omurgalılarda, Adenohipofiz'in (Ön Hipofiz) pars distalis bölümünün genel hücresel düzeni, sinüzoid benzeri kan kanalcıkları arasında konumlanan, dallanmış hücre kordonlarıdır.
Pars Distalis bölümü hücrelerinden somatotroplar, graw hormon (GH ya da STH-Somatotropin Hormon) salgılar; laktotroplar, prolaktin hormonu (PRL) salgılar; tirotroplar, tiroid uyarıcı hormon (TSH) salgılar; kortikotroplar, adrenokortikotropik hormon (ACTH) salgılar; gonadotroplar ise, folikül uyarıcı hormon (FSH) ve lutein hormon (LH) salgılar.

Büyüme Hormonu (GH-Graw Hormon ya da STH-Somatotropin Hormon)


2 Kasım 2018 Cuma

Panik Atak

Herkes hayatının herhangi bir sürecinde artan stres ve endişe dönemi yaşamaktadır.Herhangi bir  dönemlerinde yoğun baskı altında gördük geçirdiklerinizi düşünün veya daha yakın süreçte karşılaştığınız iş yaşamınızda ki mücadelenizi hatırlatın. Bu tür süreçlerde yaşayan kaygıyı nasıl yönetebileceğinizin farkındaysanız, oldukça fazla sorunlarla karşılaştığınız zamanları rahatça geçirebilirsiniz. Yazımda da panik atak nedir, neden yaşanır, nasıl tedavi edilir gibi sorulara cevaplar aradım. İyi okumalar.

Panik Atak Nedir


Adenohipofiz (Ön Hipofiz)


Adenohipofiz hormonlarının (Ön Hipofiz Hormonları) hepsi peptiddir ve büyüklükleri birbirlerinden farklıdır. Üç farklı peptid hormon ailesi belirlenmiştir. Bu peptid hormon ailelerinin aminoasit dizileri birbirine benzer hormonal molekül tiplerini içerir. Birbirine benzer moleküller de genetik bir ilişkiyi yani, benzer DNA moleküllerinden türevlendiklerini belirtir.

I. Peptid Hormon Ailesi

1 Kasım 2018 Perşembe

Oxytosin (OXY)


Oxytosin hipotalamusta sentezlenir; nerophysin I taşıyıcı proteinlerine bağlanarak depolanır ve nörohipofizden salgılanır.
Bebeğin dünyaya gelmesi sırasında salgılanmaktadır ve uterus kaslarını kasar. Oksitosin doğuma yardımcı olan bir hormondur. Diğer yandan doğumdan sonra da az oranlarda salgılanmaya devam ederek, süt bezlerinden sütün akışını sağlar.
Gebe kadının rahminin kasılmasını sağlayan, süt salgılanmasını kolaylaştıran hormondur.
ADH gibi 9 aminoasitten oluşan oxytosinde, iki aminoasid molekülü farklıdır. Oxytosin hormonu neurophysin I taşıyıcı proteinine bağlanarak depolanıp salgılanırken; ADH ise, neurophysin II taşıyıcı proteinine bağlanarak depolanıp salgılanır.

Oxytosin Hormonunun Fizyolojik Etkileri

ADH Salgılanmasının Kontrol


Antidiüretik hormon salgılanmasını düzenleyen en önemli etken plazma ozmolaritesi ya da kandaki partikküllerin miktarıdır. Ozmolarite hipotalamustaki ozmoreseptör olarak bilinen nöronlar tarafından algılanır ve bu ozmoreseptör nöronlar ADH sentezleyen nöronların salgılanmayı uyarır. Memelilerde glomerular filtrasyon hızı ve madde taşınması ADH'dan etkilenmez; ADH, memeli böbreğinde tubular duvarın su geçirgenliğini artırarak su kaybını azaltır. ADH'nin (AVP) salgılanması için gereken fizyolojik işaret, vücuttaki total su miktarıdır. En önemli fizyolojik işaret yüksek kan osmolaritesi ve düşük kan basıncı, yani, düşük kan hacmidir.

Antidiüretik Hormonun Damar Sistemi Üzerindeki Etkileri


ADH salgılayan bir çok türde, ADH'nin yüksek konsantrasyonları arteriolleri daraltır; arteriol daralmasıyla da arter basıncı artar. Arteriolleri daraltan etkisi nedeniyle ADH'e vasopressin de denir. Sağlıklı insanlarda ADH'nin arter basıncı etkisi çok zayıftır.
Hormonlar araştırılan türler ve verilen hormon miktarına göre yükseltici, düşürücü ve hem yükseltici, hem de düşürücü etkinlik kazanabilir. Bu değişken yanıtların bazıları hormonların hormonların kan damarı kan damarı sisteminde, özel kan yatakları üzerindeki selektif (seçici) etkilerine bağımlıdır.

Depresyon

Sözlükte depresyon:" uyaranlara karşı duyarlığın azalması, girişim gücünün ve kendine güvenin yitirerek umutsuzluğun, karamsarlığın güçlenmesi biçiminde beliren ruhsal bozukluk (çöküntü) durumudur." şeklinde tariflenmektedir. Depresyon önem verilmesi gereken ve aynı zamanda tedavi edilebilir bir psikolojik hastalıktır. Depresyonla her yaşta karşılaşılabilir fakat genellikle gençlerde ve kadınlarda çoğunlukla gözlemlenen bir rahatsızlıktır. Yazımda da depresyon nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır, depresyon ilaçlar işe yarar mı gibi sorulara cevaplar aradım. İyi okumalar.

Depresyon Belirtileri

Kişilik Bozukluğu

Kişilik bozukluğu sokakta çokça karşımıza çıkabilen hayatın içinde kolayca eriyebilen bir psikolojik bozukluktur. Yani biri bağımlı kişilik bozukluğu taşıyor olsun o kişi çevresine bir etkide bulunmazsa fark bile edilmeyebilir. Yazımda da kişilik bozukluğu nedir, nedenleri nelerdir, belirtileri, tedavisi, çeşitleri nelerdir gibi sorulara cevaplar aradım. İyi okumalar dilerim.

Kişilik Bozukluğu Nedir 

Anksiyete

Anksiyete, vücudunuzun strese karşı doğal reaksiyonudur. Yaşanacağı var sayılan şey hakkında korku ya da endişe duygusu. Okulun ilk günü, bir iş görüşmesine gitmek veya bir konuşma yapmak, çoğu insan için korkulu ve gergin hissetmesine yol açabilir. Bu normal zaten. Anksiyete daha farklı bir korku ve endişe halidir.  Yazımda da anksiyete nedir, neden oluşur, tedavisi var mı, ne yapmalıyız gibi sorulara cevaplar aradım. İyi okumalar.

Anksiyete Neden Olur

Psikolojik Hastalıklar

Günümüzde birçok psikolog psikolojik rahatsızlıkların hem kişisel sıkıntı hem de yaşamın çeşitli alanlarında bozulma ile ortaya çıktığı konusunda hemfikirdir. Psikolojik hastalıkların tedavisi noktasında da el yordamıyla hareket etmek oldukça yanlıştır. Mesela kendinizi kötü hissediyorsunuz ve ruhsal durumunuz da olan bazı değişikliklerin farkındasınız; gidip kendi kendinize depresyon ilacı alırsanız durumunuz çok daha kötüleşebilir. Yazımda da psikolojik hastalıklar nelerdir, neden olur, tedavi edilebilir mi, psikologlar ne yapabilir, psikolojik testler etkili mi gibi sorulara cevaplar aradım. İyi okumalar.

Psikolojik Hastalıklar ve Nedenleri

Psikolog

Psikologlar psikoterapi, psikolojik danışmanlık, psikolojik değerlendirme ve psikolojik test uygulamalarını gerçekleştirmeye muktedir uzmanlar olarak bir tarifte bulunabiliriz. Psikologlar üniversitelerin Psikoloji lisans eğitim alırlar. Psikoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra psikolog ünvanına erişmiş olurlar. Yazımda da psikolog nasıl olunur sorusundan daha çok psikolojinin incelenmesi noktasında psikologa yaklaşacağım.

Psikoloji Nedir?