1 Kasım 2018 Perşembe

ADH Salgılanmasının Kontrol


Antidiüretik hormon salgılanmasını düzenleyen en önemli etken plazma ozmolaritesi ya da kandaki partikküllerin miktarıdır. Ozmolarite hipotalamustaki ozmoreseptör olarak bilinen nöronlar tarafından algılanır ve bu ozmoreseptör nöronlar ADH sentezleyen nöronların salgılanmayı uyarır. Memelilerde glomerular filtrasyon hızı ve madde taşınması ADH'dan etkilenmez; ADH, memeli böbreğinde tubular duvarın su geçirgenliğini artırarak su kaybını azaltır. ADH'nin (AVP) salgılanması için gereken fizyolojik işaret, vücuttaki total su miktarıdır. En önemli fizyolojik işaret yüksek kan osmolaritesi ve düşük kan basıncı, yani, düşük kan hacmidir.

ADH Salgılanmasının Kontrol
Bir hayvan uygun madde kaybı olmaksızın su kaybettiğinde kan yoğunlaşmaya başlar. Kan ozmolaritesi yükseldiğinde, ADH kan dolaşımına salgılanarak su geri emilimini artırır ve kanı sulandırır.
Beyinde, kanın madde konsantrasyonundaki değişikliklere duyarlı bir hücresel osmoreseptörün (nöron) bulunduğu kabul edilir. Bu hücresel osmoreseptör anteriyör hipotalamusta yer almaktadır.
ADH salgılanmasının ozmotik kontrolü çöl hayvanları gibi bazı hayvanlar için çok hassas bir mekanizmadır. ADH salgılanması kan basıncı ve kan hacmindeki azalmayla uyarılır. Kan basıncı ve kan hacmindeki azalma kalp ve büyük arterlerdeki basınç reseptörlerince algılanır.

Karotid Sinüsteki Baroreseptörler

Karotid arterlerdeki kan hacmini ölçerler ve bu bilgiyi bir sinir yoluyla beyne taşırlar.

Kalbin Sol Atriumundaki Gerilme Reseptörleri

Kalbin, pulmoner dolaşımdan gelen kanla dolmasıyla oluşturduğu atrium gerilmesini, kalbin sol atriumundaki gerilme reseptörleri algılar. Atriumu dolduran kanın hacmiyle ilgili bilgi vagus sinirleriyle beyne iletilir.

ADH'a Bağlı Hastalıklar

Diabetes insipidus (Şekersiz Diyabet)

ADH ile ilgili insan ve hayvanlardaki en yaygın hastalık Diabetes İnsipidus'tur (şekersiz diyabet). Diabetes İnsipidus'un nedenleri hipotalamik ve nefrojenik'tir.

Hipotalamik Diabetes İnsipidus

Kafa travmaları, enfeksiyonlar ya da hipotalamik tümörlerin etkisiyle ADH yetersizliği, Hipotalamik Diabetes İnsipitus'un temel nedenidir.

Nefrojenik Diabetes İnsipitus

Böbreklerdeki reseptör eksikliği sonucu, Antidiüretik hormona yanıt verememesi Nefrolojik Diabetes İnsipitus nedenidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder