26 Kasım 2018 Pazartesi

Adrenal Korteks

Adrenal bez farklı fonksiyonlardaki bileşik bir bezdir. Bezin bir bölümü daha önce incelenen adrenal medulla ya da kromaffin dokudur. Bu doku katekolaminlerin sistemik salgılanmalarından sorumludur. Adrenal korteks bezinin diğer bölümü steriodojenik fonksiyona sahiptir. Bu kısım, memelilerin adrenal korteksi ve memeli olmayan omurgalıların interrenal bezleridir.
Adrenal steroidlerin temel fonksiyonları metabolik (glukokortikoidler) ya da tuz dengesini düzenleyici (mineralokortikoidler) süreçlerine göre sınıflandırılabilirler.
Adrenal bezler yaşam için zorunludur. Adrena bezlerin çıkarılması böbreklerin sodyum tutulmasındaki yeteneklerinin kaybolmasıyla sonuçlanır. Sodyumun tutulamamasıyla dehidrasyon sonucu periferal dolaşımda bozukluklar oluşur. Periferal dolaşımdaki bozukluklar sonucu da dokulara yeterli oksijen taşınamaz ve ölüm oluşabilir.
Adrenal steroidlerin glukokortikoid aktiviteleri yaşam için mineralokortikoidler kadar zorunlu değildir. Adrenal korteks hayvanların yaşam sikluslarının çeşitli evrelerinde de önemlidir. Memeli fetusu steroid sentezinde çok aktiftir. Oluşan steroidler plasenta tarafından östrojenlere dönüştürülürler.

Adrenal Bezin Fonksiyonları

Adrenal Korteks
  • Dişide androjenlerin steroid steroid öncülerinin adrenal bezden salgılanmaları üremede fonksiyoneldir.
  • Adrenal steroidler hayvanların göç olayında fonksiyoneldir.
  • Adrenal bezin kortikal ve medullar kısımları çevrenin bazı isteklerine karşı organizmanın fizyolojik adaptasyonunda fonksiyonaldir.

Memeli Adrenal Bez Histolojisi

Adrenal korteksin başlıca zonları zona glomeruloza, zona fasikulata ve zona retikularis'dir.

Zona Glomeruloza

Zona glomeruloza bölgesinde hücreler daireler oluşturacak şekilde yerleşmişlerdir ve çoğu kez kesitlerde asinar görünümdedirler.

Zona Fasikulata

Zona fasikulata'da hücreler daha çok kolonlar oluştururlar.

Zona Retikularis

Zona retikularis'te hücreler ağsı görünümde organize olmuşlardır.

Adrenal Korteks Zonlarının Orijini

Memeli adrenal korteksinin zonlarının orijinine yönelik "Hücre Göç Teorisi" ve "Zonal Teori" önerilmiştir.

Hücre Göç Teorisi

Hücre göç Teorisi'ne göre, zona glomeruloza hücreleri bölünür; bölünen zona glomeruloza hücreleri zona fasikulata ve zona retikularis zonlarına göç ederler. Zona fasikulata ve zona retikularis zonlarında glukokortikoidlerin üretimini üstlenirler.

Zonal Teori

Zonal teoriye göre, zona glomeruloza, zona fasikulata ve zona retikularis zonlarındaki hücrelerin bölünebilirliği, bu zonları orijin zonlarının karakteristiği olan steroid sentezleme yeteneklerini değiştirir.
Memelilerin adrenal korteksleri iyi düzenlenmiş bir hücre dağılım örneği göstrirler. Adrenokortikal doku kordonları adrenal medullanın dış kenarından kapsüle doğru uzanırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder