26 Kasım 2018 Pazartesi

Adrenal Medulla (Öz Bölgesi)


Adrenal medulla, sempatik sinir sisteminin modifiye bir ganglionudur. Hücreleri aynı zamanda biyokimyasal özellikleri bakımından da vücuttaki diğer organlara giden postganglionik sempatik nöronlara eşdeğerdir.
Postganglionik sempatik nöronlar ile birlikte, bu endokrin hücreler (kromaffin hücreler) doğrudan doğruya nörotransmitter olarak asetil kolin kullanan preganglionik sempatik nöronlar tarafından donatılmışlardır.
Adrenal Medulla
Memelilerde adrenal medulla zengin bir sinuzoidal kan donanımı ile birlikte, aralarında dağınık konumlanan konumlanan endokrin hücre demetleri ya da kordonları oluşturur. Bazı kromat bileşikleri bu hücreleri sarı-kahverengi renge boyadığı için, bu hücrelere kromaffin hücreler denir.
Adrenal medulla hücreleri bu nöral kolinerjik regülasyon altında, kana doğrudan doğruya adrenalin (epinefrin) ya da noradrenalin (norepinefrin) salgılarlar.

Adrenai Medulla Hormonları


Katekolaminlerin sentezi kromaffin hücrelerinde tirozin ile başlar ve daha sonra birkaç enzimatik kademe ile norepinefrirne (NE) ve epinefrine (E) dönüştürülür. Bu hormonların sekresyonu (salgılanması) medullaya giren pregangliyonik sempatik fibrillerden salgılanan asetil kolin ile uyarılır. Eksersiz, hipoglisemi ve travma gibi stresler sekresyonu uyarır. Kana sekresyonu takiben katekolaminler, albüminler ya da diğer serum proteinlerine hafifçe bağlanarak taşınır.

Adrenerjik Reseptörler ve Etki Mekanizması

Norepinefrin ve epinefrinin fizyolojik etkileri target hücre yüzeyindeki adrenerjik reseptörlere bağlanmayla başlatılır. Bu reseptörler G-proteinleri ile bağlanan 7 geçişli transmembran proteinleridir.
Adrenal medullanın uyarılması komleks fizyolojik yanıtlar üretir. Çünkü, birden fazla adrenerjik reseptör tipi farklı doku ve hücrelerde bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder