22 Kasım 2018 Perşembe

Glukagon ve Kan Şekerinin Yükselmesi


Glukagon, pankreasın langerhans adacıklarından (pankreatik adacıkları) salgılanan bir protein hormondur. Temel etki bölgesi karaciğerdir. Glukagon ile insülin çoğu aynı metabolik olayları etkiler; fakat, glukagonun etkisi insülinin etkisinin zıttıdır.

Glukagonun Fizyolojik Etkileri

Karaciğeri etkileyen glukagonun temel işlevi kan glukozu (kan şekeri) düzeyini yükseltmektir. Kan glukoz konsantrasyonundaki artış, özellikle, yakıt olarak sadece glukozu kullanan beyin dokusu için, açlık dönemlerinde glukoz sağlayabileceği önemli bir mekanizmadır.

Glukagonun Karbonhidratlara Etkileri

Glukagon
Glukagon, karaciğerin glukoz üretimini artırarak, kan glukoz düzeyini artırır; glukagon glikogenolizi uyararak glikojenin glukoza yıkımını gerçekleştirir; karaciğerlerde depolanan glikojen sentezini azaltır. Glukagon glikogenolizi ve glukoneogenezi uyarır.
“Glukozdan iskelet kası ve karaciğerde glikojen üretimine glikogenez denir. İnsülin glikogenez olayını uyarırken, glikojen yıkımını da inhibe eder. Glikojen yıkımı inhibisyonuna glikogenoliz denir. Glikogenoliz, yani, glikojen yıkımının inhibisyonu, karaciğerden glukoz atılımını azaltırak, glukozun glikojen formunda depolanmasını uyarır.
İnsülin karaciğerde aminoasitlerin glukoza dönüşümünü glukoneogenezi inhibe eder.” (İnsülinHormonu Sekresyonunun Kontrolü).
İnsülinin glukoneogenez inhibisyonunun tersine, glukagon, glukoneogenezi uyarır.

Glukagonun Yağlara Etkileri

Glukagon, trigliseritlerin yağ asitlerine yıkımı için lipolizi uyarırarak, yağ dokuda yağ depolanmasını; yani, trigliserit sentezini de inhibe eder.

Glukagonların Proteinlere Etkileri

Glukagon karaciğerde protein sentezini inhibe ederek, karaciğerdeki protein yıkımını da uyarır.
Emilim sonrası açlık dönemlerinde, salgılanması artan glukoz, kan glukozu ve yağ asit düzeylerini artıran olayları da uyarır.

Glukagon Salgılanmasının Kontrolü

Kan glukozu düzeyi düştüğünde negatif feed-back mekanizmasıyla glukagon kontrol edilir. Kan glukozu düzeyi düştüğünde glukagon sekresyonu artırılırken, kan glukozu (kan şekeri) düzeyi yükseldiğinde ise, glukagon sekresyonunun inhibisyonu gerçekleştirilir.
Samatostatin hormonunun salgısıyla da glukagon hormonu salgılanmasının inhibisyonu gerçekleştirilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder