26 Kasım 2018 Pazartesi

Gonadlar

Gonadlar ergin dişi ve erkek bireylerde germ hücrelerini (eşem hücreleri) sentezleyen merkezlerdir. Testisler spermleri, ovaryumlar ovumları (yumurtaları) üretirler. Germ hücrelerinin üretimiyle birlikte eşem steroid hormonlarını da sentezler ve salgılarlar.

Testisler
Eşem steroid hormonları, sekonder eşem karakteristikleriyle birlikte üreme kanallarının ve bezlerin doğum sonrası gelişimini düzenlerler.
Gonadlar eşem hücrelerini üretirler ve endokrin salgılarıyla eşem hücrelerinin üreme potansiyellerini tam kapasite ile yerine getirmelerini sağlarlar.

Testisler


Testisler, erkek gonadlardır. Sperm hücrelerini sentezleyerek salgılaması ve eşem hormonlarını sentezlemesiyle fonksiyoneldir. Erkek gonadlardan (testis) sperm hücrelerinin sentezlenmesi ve salgılanması olayı spermatogenez'dir.
Testislerin sentezlediği eşem hormonları androjenlerdir. Androjenler hem spermatogenezde fonksiyoneldir; hem de erkek eşem karakterlerinin ve sekonder eşem bezlerinin faaliyetlerinin başlatılmasındda ve sürdürülmesinde fonksiyoneldir. Pek çok omurgalı türünde temel androjen testosterondur. Hipofizer Folikül Uyarıcı Hormon (FSH) ve Luteinleştirici Hormon'un (LH) kan düzeyleri puperti öncesi artar. Kan düzeyi artan FSH ve LH, testislerin büyüme ve olgunlaşmasına neden olur. Luteinleştirici hormonun etkisiyle leydig hücreleri testosteron salgılar. Testosteron hormonu sekonder eşem karakterlerinin oluşturulmasıyla fonksiyoneldir. Testosteron hormonuyla folikül uyarıcı hormonun uyarısıyla seminifer tubuller sperm sentezler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder