16 Kasım 2018 Cuma

Kalsiyum ve Fosfatın Vücuttaki DağılımıVücuttaki kalsiyum ve fosfor havuzları hücre içi kalsiyum, kemik kalsiyumu, kan ve hücre dışı sıvıdaki kalsiyumdur.

Hücre İçi Kalsiyum

Mitokondriler ve endoplazmik retikulum kalsiyum depolarıdır. Hücresel depolardan salgılanmaya ya da hücre dışı sıvıdan girişe bağlı, hücre içi serbest kalsiyum düzeyi dalgalanır. Hücre içi serbest kalsiyum düzeyindeki dalgalanmalar, kalsiyumun hücre içi haberleşme, enzim aktivasyonu ve kas kontraksiyonu (kasılması) fonksiyonları için belirleyici önemdedir.

Kan ve Hücre Dışı Sıvıdaki Kalsiyum

Fosfatın Vücuttaki Dağılımı
Kandaki kalsiyumun yaklaşık yarısı proteinlerle birleşmiştir ve iyonize kalsiyum miktarı ise sabittir (1mM). Kandaki iyonize kalsiyum miktarı, hücre içi serbest kalsiyum miktarından 10.000 kat daha fazladır ve fosfor miktarı da kalsiyum miktarına eşdeğerdir.

Kemik Kalsiyumu

Vücut kalsiyum miktarının büyük bir kısmı kemiktedir; kemikteki kalsiyumun da %99'u mineral bazda bağlıdır. Kalsiyumun geri kalan %1'i hücre dışı kalsiyumla hızla değişebilen bir havuzdadır.
Fosfatın da %85' kemikte, %15'i çeşitli organik ve inorganik bileşiklerin içeriğindedir.

Kalsiyum ve Fosfat Dalgalanmaları

Kandaki kalsiyumun sabit miktarının sürdürülebilinmesi için, sürekli düzenlenmeleri gerekir. Bu sürekli düzenlemelere kan ve diğer vücut bölümleri arasındaki kalsiyum dalgalanmaları denir.
Kalsiyumun kana taşınmasında ve kandan çıkışında fonksiyonel organlar ince bağırsak, kemikler ve böbreklerdir.

İnce Bağırsak

Diyet kalsiyumunun emildiği organ, ince bağırsaktır. Etkin bir emilim, kalsiyum bağlayıcı bir proteinin epitel hücrelerindeki sentezine bağlıdır.

Kemikler

Kalsiyumun ana deposu kemiklerdir. Kemiklerden minerallerin çözülmesi uyarıldığında, kana kalsiyum ve fosfat salgılar; uyarılmanın baskılanmasıyla da, kalsiyum kemikte depolanır.

Böbrekler

Kalsiyum homeostazında kritik önemdeki organlar böbreklerdir. Kan kalsiyum düzeyi normalin altındayken, glomerular filtrata geçen kalsiyumun hemen hepsi tubular sistemden kana geri emilir. Bu tubular sistemden kana geri emilen kalsiyum, kan kalsiyum düzeyini korur. Eğer tubular geri emilim azalırsa, kalsiyum idrarla vücuttan atılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder