19 Kasım 2018 Pazartesi

Kan Kalsiyum ve Fosfat Düzeyinin Hormonal Kontrolü


Parathormon, 1,25-dihidroksi vitamin-D3 [1,25-(OH)2D3] ve Kalsitonin birlikte çalışarak kan ve ekstraselüler sıvılara kalsiyum giriş çıkışlarını düzenlerler.
Parathormon ve 1,25-dihidroksi vitamin-D3 [1,25-(OH)2D3] kandaki kalsiyum konsantrasyonunu artırırken; kalsitonin ise, kandaki kalsiyum konsantrasyonunu düşürür.
Paratiroid bezler tiroid bezlerle sıkı ilişkilidir ve genelde tiroid dokusu içine gömülüdür. 1 ya da 2 mm çapında, esas hücreler (PTH) ve oksifil hücreler içeren 1 ya da 2 çift bezden oluşur. Esas hücreler (PTH) ve oksifil hücrelerden oluşur.

Parathormon Kaynağı

Fosfat Düzeyinin Hormonal Kontrolü
Memelilerde başlıca parathormon kaynağı esas hücrelerdir. Esas hücreler, karakteristik hücre kordonları oluştururlar ve aralarında kan damarları, sinir hücreleri ve bağ doku bulunur. Tipik protein salgılayan hücre görünümündedir. Büyük salgı granülleri içermelerine karşın, sitoplazmaları paratiroid hormon (PTH) depolayamazlar.
Oksifil hücrelerin sitoplazmaları, karakteristik mitokondrilerle paketlenmişlerdir. Oksifil hücrelerinin fonksiyonları bilinmemesine karşın, en tipik yaşlı hayvan dokularında, yaşlanmayla dejenerasyona uğramış esas hücrelerden oluştuğu kabul edilmektedir.

Parathormon (PTH) Sentezi ve Sekresyonu

Bütün protein hormonlar gibi, paratiroid hormon da (PTH) sentezlenmeye başladığında prehormondur. 84 aminoasitlik düz zincirli bir protein formunda sentezlenen PTH, ekzositozla kana salgılanır.

Parathormon Salgılanmasının Regülasyonu

PTH, kandaki düşük serbest kalsiyum konsantrasyonu uyarısına karşı salgılanır. Paratiroid bezindeki esas hücreler, düşük serbest kalsiyum konsantrasyonunu, kalsiyuma hassas reseptör işlevi kazanmış integral membran proteini aracılığıyla algılar. Kalsiyuma hassas reseptör, G-proteini ile birleşen reseptör ailesinin bir üyesidir.
Kalsiyum sensörü paratiroid bezi hücreleri ve tiroid bezi C-hücreleri de dahil pek çok hücrede sentezlenir. Kalsiyum sensörü parathormon ve kalsitonin hormonlarının salgılanmasını doğrudan etkiler. Esas hücreler çok az mitokondri içerirler ve fazla kalsiyum tutamazlar; hücrelere kalsiyum girişinin artmasını hemen yanıtlamaları gerekir. Hiperkalsemi yani, plazma kalsiyum fazlalığı, hormonunun hücre içi yıkımını uyarır ve parathormonunun dışarı verilmesini azaltır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder