10 Kasım 2018 Cumartesi

Melatoninin Antioksidan Savunmadaki Fonksiyonu


Memelilerde, melatonin üretim miktarı uyku ve uyanıklık kontrolüyle ilgilidir.
Melatonin hormonu beyindeki en önemli antioksidandır. Çünkü, indoller hem lipofilik, hem de hidrofiliktirler; kan-beyin bariyerini (engelini) kolayca geçerek beyin dokusuna sızarlar. Oysa, Vitamin-E lipid hücre membranıyla sınırlı, Vitamin-C sitosöl ile sınırlı antioksidanlardır.
Melatoninin Antioksidan Savunmadaki Fonksiyonu
Melatonin hormonu hücrelerde oluşan süperoksid ve hidroksil radikallerini toplayarak nükleer DNA'yı, proteinleri ve lipidleri serbest radikal hasarına karşı korur. Esansiyel aromatik triptofan aminoasidinde türeyen indoller ve özellikle melatonin, elektron transferini düzenleyebilmekte; reaktif ara ürün radikallerinin detoksifiyesini gerçekleştirebilmekte; peroksidatif reaksiyon zincirlerini güçlü bir şekilde kontrol edebilmektedir.
Melotonin hormonunun evrimi, melatoninin Antioksidan Savunmadaki Fonksiyonu süresince korunması tüm canlılar için bazal, ama, multifonksiyonel bir molekül olduğunun kanıtıdır.
Biyolojinin biyokimyasal işleyişinde oksidasyon ara ürünleri ve dolayısıyla oksidatif stres oluşumu kaçınılmazdır. Melatonin hormonunun temel antioksidan etkisinin insan biyolojisindeki karşılığı ise hücrenin ve dokunun bütünlüğünün korunmasına katkıdır.

Melatonin Antioksidan Özellikleri

  • Bir nitrik oksid toplayıcısıdır;
  • Temel fizyolojik antioksidandır;
  • Nitrik oksid sentaz enzimini inhibe eder;
  • Memeli hücrelerinde antimitotik aktivitededir.

Melatonin Bir Nitrik Oksid Toplayıcısıdır

5. pozisyonda bir metoksi grubuyla yan zincirinde bir asetil grubu taşır ve en etkili toplama aktivitesi özelliğindedir.

Melatonin Temel Fizyolojik Antioksidandır

Süperoksid dismutaz, glutatyon peroksidaz ve glutatyon redüktaz enzimlerinin sentezini uyarır.

Melatonin Memeli Hücrelerinde Antimitotik Aktivitededir

Antimitotik aktivitesiyle, çeşitli kanser türlerinde önleyici görev taşır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder