1 Kasım 2018 Perşembe

Oxytosin (OXY)


Oxytosin hipotalamusta sentezlenir; nerophysin I taşıyıcı proteinlerine bağlanarak depolanır ve nörohipofizden salgılanır.
Bebeğin dünyaya gelmesi sırasında salgılanmaktadır ve uterus kaslarını kasar. Oksitosin doğuma yardımcı olan bir hormondur. Diğer yandan doğumdan sonra da az oranlarda salgılanmaya devam ederek, süt bezlerinden sütün akışını sağlar.
Gebe kadının rahminin kasılmasını sağlayan, süt salgılanmasını kolaylaştıran hormondur.
ADH gibi 9 aminoasitten oluşan oxytosinde, iki aminoasid molekülü farklıdır. Oxytosin hormonu neurophysin I taşıyıcı proteinine bağlanarak depolanıp salgılanırken; ADH ise, neurophysin II taşıyıcı proteinine bağlanarak depolanıp salgılanır.

Oxytosin Hormonunun Fizyolojik Etkileri

Oxytosin
Oxytosin hormonu dişilerde süt boşaltılmasının uyarılması ve doğumda uterus düz kaslarının kontraksiyonlarının (kasılmalarının) uyarılmasıyla fonksiyoneldir.

Süt Boşaltılması

Hipotalamik OXY salgılanması için en önemli uyaran, meme uçlarının fiziksel uyarılmasıdır. Oxytosin meme bezinin asinusları ve kanalları üzerindeki miyoepitel hücreleri uyararak bu hücrelerin kontraksiyonunu sağlar ve depolanmış sütün asinusların dışına ve kanallara, kanallardan da meme başına aktarılmasını sağlar.
Meme bezinin asinüsleri ve kanalları üzerinde iki tip miyoepitel hücre bulunur. Asinus yüzeyi üzerinde, yıldız şeklinde miyoepitel hücreler yayılırken; kanalların uzun eksen boyunca uzanan, mekik şeklindeki hücreler yayılır. Meme başındaki sinirlerin uyarılmasıyla merkezi sinir sistemine uyarı sinyalleri gönderilir; merkezi sinir sistemine gönderilen uyarı sinyalleriyle mesaj hipotalamusa iletilir; hipotalamusta da OXY salgılanması için emir verilir.
Süt boşaltılması olayı bir nöroendokrin reflextir. Nöroendokrin reflex çok hızlıdır. Meme başı uyarıldıktan sonra, OXY kan düzeyleri saniyeler içinde yükselmeye başlar ve süt boşaltılması çoğu kez bir dakika içinde gerçekleşir. Fakat, anestetikler gibi merkezi olarak etkili olan ilaçlar ya da heyecanlandıran stresler, meme emme uyarısıyla oxytosin salgılanmasını blokeleyebilir. Stres OXY salgılanmasını, dağılımını ve etkisini azaltır. Anneler OXY salgılanmasını ve süt boşalmasını artırmak için sessiz ve relax (gevşetici) bir atmosferde bebeklerini emzirmelidirler.

Doğumda Uterus Düz Kaslarının Uyarılması

OXY memelilerde uterus düz kaslarının kontraksiyonlarını uyararak doğumu kolaylaştırır. OXY uterusun miyometrium düz kas hücrelerini çevreleyen uyarılabilir membranlarını depolarize ederek, uterusun kontraksiyonunu gerçekleştirir. Doğum sürecinde, fetus servix ve vajinayı uyararak doğumu başlatır. Arginin Vasotosin (AVT) da kuşlar, reptiller ve amfibilerde oviduct ya da uterus kontraksiyonunu uyarır.
Erkekler de dişiler gibi hipotalamusunn aynı bölgelerinde OXY sentezlerler. OXY'nin erkek üreme sistemindeki işlevi sperm taşınmasını kolaylaştırmaktır. Sperm taşınmasının kolaylaştırılmasıyla birlikte, bazı seksüel davranışlarda da işlevselleştiği ileri sürülmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder