14 Kasım 2018 Çarşamba

Paratiroid Bezler
Plazma kalsiyum (Ca+2) ve fosfat (PO4) regülasyonu, bazı hormonların, birçok target organ üzerindeki etkilerini kapsar. Kalsiyum (Ca+2) ve fosfat (PO4) regülasyonunda fonksiyonel temel organlar kemikler, böbrekler ve bağırsaktır.
Kalsiyum regülasyonunda paratiroid hormon, 1,25-dihidroksi vitamin-D3 [1,25-(OH)2D3] metabolitleri ve kalsitonin fonksiyonel hormonlardır.

Endokrin Regülatörler

Paratiroid Bezler
Paratiroid bezlerin salgıladığı parathormon, ekstraselüler sıvıdaki kalsiyum ve fosfor konsantrasyonunun en önemli endokrin regülatörüdür. Parathormonunun temel targetleri (hedefleri) kemik ve böbreklerdeki hücrelerdir.
Kalsiyum, tüm kaslardaki uyarılma-kasılma ilişkisi ve bezlerdeki uyarılma-salgılama ilişkisi için zorunlu; organizmada hücre içi enzimlerin aktivasyonu için anahtar bir düzenleyicidir. Kan pıhtılaşmasında, normal hücre membran geçirgenliğinde, döllenmede ve birçok hormonun etkisi için zorunlu bir faktördür.
Kalsiyum, organizmanın bütün biyolojik fonksiyonlarında kanda çözünmüş, yani, iyonize tepkimeleri, kasların kasılması, kanın pıhtılaşması, yani, koagulasyonu, kompakt bir formda kemiklerin ve dişlerin yapısı için yaşamsal  önemde bir maddedir.

Her bireyin günlük gereksinimini, öznel koşulları belirler. Özellikle, kemik yapımının hızla sürdüğü ergenlik döneminde, bebeğin rahin (uterus) içinde geliştiği gebelik döneminde, bebeğin büyütüldüğü ve geliştirildiği emzirme döneminde, kemik dokularının görece hızlı eridiği menapoz döneminde, organizmanın kalsiyum dengesinin korunması için gerekli  kalsiyum gereksinimi 1500 miligrama çıkar.
Fosfat da organizmada birçok şekilde bulunur. En çok monobazik iyonlar, dibazik iyonlar, sodyum bifosfat proteine bağlı fosfatlar gibi inorganik fosfat formundadır. Bu inorganik fosfatlar idrarda anatamponlar, ekstraselüler sıvılarda ise önemi azdır.
Fosfat nükleik asitler, fosfoproteinler ve fosfolipidler gibi fosfor içeren temel bileşiklerin sentezi için gereklidir. Anahtar metabolik enzimlerin fosforilasyon ve defosforilasyonu, biyokimyasal süreçlerde fosfor içeren temel bileşiklerin aktivasyonu ya da inaktivasyonuyla fonksiyoneldir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder