10 Kasım 2018 Cumartesi

Pineolositlerin Sinirsel Donanımlarının Gelişimi


Balık ve amfibilerde pineal reseptör hücre, kon-benzeri bir dış segment ve sinaptik bölge içerir. Bazalde, terminal bir pineal nöronun dentriti ile sinaptik ilişki kurar.
Kuş pineal organında modifiye olmuş fotoreseptör hücre, rudimenter bir dış segmente sahiptir ve çok sayıda salgı granülü içerir. Fakat, hala fotosensitif kapasiteye sahiptir. Kuşların melatonin metabolizmasının sirkadyen ritmi pineolositlerdeki biyolojik saat ile düzenlenir.
Pineolositlerin Sinirsel Donanımlarının Gelişimi
Memelirde pineolositlerin genel morfolojileri bir nörona benzer. Pineolosit aynı zamanda pineal nöronlardan bağımsızdır. N-asetiltransferaz (NAT) aktivitesi melatonin metabolizmasının sirkadyen ritminden sorumludur. Bu metabolizma lateral gözden pineal beze (epifiz) suprakiazmatik nukleus (SCN) aracılığıyla gelen ışığı taşıyan postganglionik sinir fibrilleriyle düzenlenir. Biyolojik saat alıcı sinir mekanizmasının bir kısmıdır.

Yaşlanmayla Melatonin Ritminin Azalması

Yenidoğan bebeklerde melatonin ritmi 3-4 ay gözlenmez ve melatonin düzeyi düşüktür. 1 yaşına kadar gelişir ve 1-3 yaş arasında en yüksek düzeyine ulaşır. Melatonin gebe kadınlardan fetüse, emziren annelerden de sütle bebeğe aktarılır. İlerleyen yaşla birlikte, melatonin ritmi bozulur ve pineal bezin serotoninden melatonin üretim yeteneği sürekli azalır. Yaşlılarda, melatonin sentezi ve sekresyonu geceleri kısa süreli yükseldiği için, düzeyi %75 oranında azalır.
Yaşlanmayla birlikte melatonin düzeyindeki düşüşe karşın, melotonin üretimiyle fonksiyonel N-asetiltransferaz (NAT) enzimi aktivitesi azalmaz; pineal hidroksiindol-O-metiltransferaz aktivitesi azalır.

Yaşlanmanın Pineal Bezin Melatonin Üretim Miktarındaki Azalmasına Etkisi

  • Pinealosit membranındaki beta-adrenerjik reseptörlerin sayısında azama;
  • Suprakiazmatik nukleusta (SCN) azalan hücre sayısı;
  • Pineal bezdeki sempatik sinir uçlarından noradrenalin (norepinefrin) salınımında azalma;
Noradrenalin salınımının azalması suprakiazmatik nukleusda azalan nöron sayısına bağlı gelişen azalmış gece uyarısının bir sonucudur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder