5 Kasım 2018 Pazartesi

Prolaktin Hormonu (PRL, LTH: Luteotropin Hormon)Meme bezlerinin gelişmesini ve süt salgısını oluşumunda rol oynamaktadır.
Prolaktin (PRL) hormonu tek zincirli peptidlerden oluşan bir protein hormondur. 194-199 aminoasit moleküllük olgun hormon üç molekül içi disülfit bağı ile stabilize edilir.
Nicoli 1974 yılında prolaktinin hayvanlar alemindeki biyoljik etkilerini aşağıdaki başlıklar altında listelemiştir.
  • Üremenin çeşitli evreleriyle ilgili etkileri;
  • Somatotropik etkileri yani, büyüme üzerine etkileri;
  • Ozmoregülatör etkileri;
  • Deri ve türevleri üzerindeki etkileri;
  • Sinergizm, yani, steroid hormonlarla birlikte çalışma.

Prolaktinin Fizyolojik Etkileri

Prolaktin Hormonu
Hayvanlar aleminde en fazla işlevse hormondur. Çeşitli türlerde Prolaktin hormonu için birkaç yüz farlı etki gözlenmiştir. Prolaktin hormonunun etkilerinin büyük bir kısmı üreme olayının bazı fazları ile ilgilidir. Prolaktin hormonunun çok farklı etkinliğine bağlı olarak, reseptörlerini de bir çok bölge içerir.
Prolaktin hormonu salgılanması amfibilerde (ikiyaşamlılar) suya girme; kuşlarda kuluçkaya yatma; balıklardan memeli canlılara dek pek çok hayvanda solungaç ve böbreklerle birlikte osmoregülatör fonksiyon; deride tüy gelişimi ve deri değiştirme; balıklarda mukus salgılanması, kuş ve reptillerde (sürüngenlerde) viseral büyüme; amfibi ve memelilerde vücut büyümesi; amfibilerde tiroksinin metamorfik etkisi etkisinin antogonisti olarak; pek çok çeşitli omurgalılarda ailevi davranışlar üzerine etkilidir.

Prolaktin Hormonunun Etkinliğindeki Ailevi Davranışlar

  • Memelilerin süt salgılaması;
  • Kuşların kursak sütü salgılaması;
  • Genç balıkların beslenmesi için, anne derisinden mukus salgılanması;
  • Balıktan memeliye kadar pek çok hayvan türünde yuva yapımı.

Hayvanlar Aleminde Prolaktinin Hormonunun Düzenlediği Yavru Besleme Çeşitleri

Prolaktin hormonunun hayvanlar alemindeki beslenmeye etkisi memelilerde süt sentezi ve salgılanmasını, kuşlarda kursak sütü oluşumunu ve bazı balıklarda mukusla beslenmeyi düzenlemektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder