27 Kasım 2018 Salı

Testis Hormonları

Erkek üreme fonksiyonlarındaki temel önemli steroid hormonlar testosteron hormonu, dihidrotestosteron ve östradiol'dür. Miktarı en önemli androjen testosteron'dur. Testosteron hormonunun %95'ten fazlası testisin Leydig hücrelerinden salgılanır; geri kalan testosteron hormonu ise, öncülerin periferal dönüşümü ve adrenollerden türevlenir.
Testisler ayrıca, küçük miktarlarda dihidrotestosteron (DHT) ile daha az etkili dehidroepiandrosteron (DHEA) ve androsteneidon salgılar. Düşük miktarda da östradiol ve östron gibi steroidleri sentezlerler.

Testis Hormonunun Etkileri

Androjenin Biyolojik Etkileri

Testis Hormonları
  • Fetal gelişim sürecinde, fetüsün iç ve dış genital sisteminin farklılaşması için zorunludur.
  • Puperti, gonad hormonlarının salgılanmasının hızlı artışı ve sekonder eşem karakterlerinin devamındaki gelişimi ile birlikte yürüyen, hızlı bir somatik büyümü ve gelişme periyodudur. Puperti sürecinde skrotum, epididimis, vas ddeferens, seminal vesikül, prostat ve penis androjen aracılı büyür. Bu organların fonksiyonel bütünlüğü için de androjenler gerekir.
  • Testosteron spermatogenezin başlatılmasında değil, sürdürülmesinde fonksiyoneldir.
  • Androjenler iskelet kası büyümesini ve larinks büyümesini uyarır. Larinks büyümesiyle ses kalınlaşması oluşur.
  • Epifizal kıkırdak plakları uyarılır ve püpertal büyüme hızlanır.
  • Çeşitli vücut bölümlerinde kıl gelişimi ve yağ bezi (sebasöz bezler) aktivitesi uyarılır.
  • Eritropoiesis ve bazı sosyal davranış dönüşümleri uyarılır.
Eşem steroidlerinin salgılanmasını, bir nöroendokrin negatif feed-back refleks ile Gonadotropin Salgılatıcı Hormon (GnRH) düzenler. Nöronal aktivitenin pupertal artışı ve dalgalı GnRH salgılanması, gelişimsel bir saat ile kabaca belirlenir. Bu kabaca belirlemenin devamında iç ve dış sinyallerin nöral bütünleşmesiyle ince ayar yapılır.
Puperti başlangıcında steroid feed-back ve steroidden bağımsız nöral mekanizmalar, GnRH nöronlarını inhibisyonu kaldırmak ve uyarmak için birlikte çalışır.

Testis Fonksiyonlarının Kontrolü

Testis fonksiyonu hipotalamus-hipofiz-leydig hücre ekseniyle ve hipotalamus-hipofiz-seminifer tubulü ekseniyle kontrol edilir.

Hipotalamus-Hipofiz-Leydig Hücre Ekseni

Hipotalamusun sentezlediği GnRH, hipotaloma-hipofizial portal kana 90-120 dakikalık aralıklarla aktarılır.
Hipotalamusun salgıladığı GnRH, Lüteinleştirici Hormon (LH) ile Folikü Uyarıcı Hormon (FSH) salgılanması için hipofizi uyarır. Hipofizer Lüteinleştirici Hormon androjenlerin sentezini başlatır. Androjen konsantrasyonunun artması da Lüteinleştirici Hormon salgılanmasını inhibe eder.

Hipotalamus-Hipofiz-Seminifer Tubulü Ekseni

Hipotalamusun salgıladığı GnRH, Folikü Uyarıcı Hormon salgılanması için gonadotropları uyarır. Uyarılan gonadotroplar da sistematik dolaşıma Folikü Uyarıcı Hormon salgılarlar. Folikü Uyarıcı Hormon sertoli hücresindeki özel reseptörlere bağlanır ve Androjen Bağlayıcı Proteinin (ABP) sentezini uyarır. Androjen Bağlayıcı Protein (ABP), testosteronun yüksek tubul içi konsantrasyonunun sürdürülmesinde fonksiyoneldir. FSH spermatogenezin (sperm oluşumu) başlatan zorunlu hormondur. Spermatozoonların tam olgunlaşabimesi için Folikü Uyarıcı Hormon ile birlikte testosteron da fonksiyoneldir.
Sertoli hücreleri Androjen Bağlayıcı Protein molekülüyle birlikte, inhibin molekülü de salgılar. İnhibin, gonadal steroidlerle birlikte hipofizer Folikü Uyarıcı Hormon salgılanmasının fizyolojik bir düzenleyicisidir. Folikül Uyarıcı Hormon sertoli hücrelerinin inhibin salgılaması için uyarır. İnhibin de, Lüteinleştirici Hormon salgılanmasını etkilemeksizin, Folikül Uyarıcı Hormon salgıllanmasını inhibe eder.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder