14 Kasım 2018 Çarşamba

Tiroid Hormonlarının Etki Mekanizması


Hücre zarı, mitokondriler ve nukleus (hücre çekirdeği) tiroid hormon reseptörü içeriren hücre organelleridir.
Tiroid hormonları morfolojik etkileri, gelişimdeki etkileri, metabolik ve fizyolojik etkileriyle fonksiyoneldir.

Tiroid Hormonunun Morfolojik Etkileri

Tiroksinin hayvanlar alemindeki en önemli morfolojik etkilerinden biri, amfibi larvalarında metamorfozun uyarılmasıdır. Tiroid hormonunun DNA ve RNA sentezini uyararak bu etkiyi gerçekleştirdiği kabul edilmektedir. Uzun evreli larval süreç yaşayan neotenik türlerin bazıları da, larval somatik yapılarını değiştirmeden erginleşebilirler.

Tiroid Hormonunun Gelişime Etkileri

Tiroid Hormonlarının Etki Mekanizması
Büyüme sürecinde ve postembriyonik farklılaşma sürecinde etkilidir.
Büyüme Sürecindeki Etkisi
Growe Hormon (GH, Somatotropin Hormon: STH), yani, büyüme hormonuyla birlikte çalışır. Troksin büyüme hormonuna dokuların duyarlılığını artırabilir; adenohipofizden (ön hipofiz) Growe Hormon sentezini ve sekresyonunu etkileyebilir.

Tiroid Hormonu'nun Postemriyonik Farklılaşmaya Etkisi

 • İskeletin epifizial kıkırdaklarının kemikleşmesini gerçekleştirir.
 • Deri ve türevlerinin yapısal ve fizyolojik fonksiyonunu etkiler.
 • Amfibi ve bazı balıkların derilerinde damarlanmayı artırarak, deri solunumundaki işlevini artırır.
 • Deri pigmentasyon olaylarını etkiler. Balıkların derilerinde, guanin depolanmasını uyarır ve deri gümüş rengini alır. Kuşlarda da yeni oluşan tüylerin melanin pigmentasyonunu etkiler.
 • Tiroid hormonu üreme fonksiyonları için sorunludur.

Tiroid Hormonunun Metabolik ve Fizyolojik Etkileri

Bazal metabolik hızı artırır. Bazal metabolik hızın artışıyla da hücre solunumu için glukoz ve oksijen kullanımını artırır. ATP sentezi için daha fazla glukoz üretmek için karbonhidrat metabolizmasını hızlandırır. Yağ metabolizmasını hızlandırır. Yağ metabolizmasıyla, yağ asitlerinden ATP sentezi için yağ depolarını çözer.

Tiroid Hormonunun Kardiovasküler Sisteme Etkileri

Kalbin kasılabilirlik ve atım hızını artır. Vazoldilasyona neden olur. Vazodilasyon da organlara daha fazla kan girişini sağlar.

Tiroid Hormonunun Merkezi Sinir Sistemine Etkileri

Beyin fonksiyonlarını düzenler. Anormal tiroid hormonu salgılanması, beyin foksiyonlarını değiştirir.

Tiroid Hormonunun Üreme Sistemine Etkisi

Normal üreme davranışlarını ve fizyolojisini tiroid hormon düzeyi etkiler.

Tiroid Bezi Fonksiyonunun Kontrolü

 • Bazal metabolizma hızı azalırsa hipotalamustan Tiroid Salgılatıcı Hormon (TRH) salgılanır.
 • Tiroid Salgılatıcı Hormon (TRH) ile uyarılan hipofiz bezini uyarır; TRH ile uyarılan hipofiz bezi, Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH) salgılar.
 • Tiroid Uyarıcı Hormon tiroid bezini uyarır; TSH ile uyarılan tiroid bezi, tiroid hormonu salgılar.
 • Kanda T4 ve T3 miktarı artışıyla hemoastazi yenilenir.
 • Kandaki T4 ve T3 miktarı ve vücut ısısı normalleştirilerek, hemoastasi gerçekleştirilir.
 • Kandaki T4 ve T3 miktarının ve vücut ısısının düşüşüyle hemoastasi bozularak, hipotalamusu TRH salgılamaya uyarır.
Tiroid bezinden Tiroid Hormonu negatif feed-back mekanizması, Tiroid Salgılatıcı Hormon ve Tiroid Uyarıcı Hormon düzeylerinin kontrolünde salgılanır.
Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH) tiroid folükül hücrelerinde DNA, RNA, protein sentezi, glukoz oksidasyonu, hücre sayısı, hücrelerin hacimleri, Iyot yakalama, tiroglobulin oluşumu, fenol halkalarının birleştirilmesi, eksositoz, endositoz ve tiroglobulinin proteolizini artırır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder