10 Ocak 2019 Perşembe

Yaslilarda Fizyolojik Degisiklikler Resimsiz

Yaşlılarda Görülen Fizyolojik Değişiklikler

Kardiovasküler Sistem Değişiklikleri

Yaşlı bireyin kalbi etrafındaki yağ labakası artmış, valvüler esnekliğini kaybedip kalınlaşmıştır. Kalple büyüme meydana gelmiş, kan akımında durgunluk oluşmuştur.

Yaslilarda Fizyolojik Degisiklikler
Yaşlılarda Görülen Fizyolojik Değişiklikler

Kardiovasküler Sistem Değişiklikleri

Yaşlı bireyin kalbi etrafındaki yağ labakası artmış, valvüler esnekliğini kaybedip kalınlaşmıştır. Kalple büyüme meydana gelmiş, kan akımında durgunluk oluşmuştur.
Kalbin kardiyak atım hızı ve streslere yanıtı azalır. Damar duvarları kalınlaşır, esnekliği azalır. Karaciğer, böbrek, beyin vb. gibi organların perfüzyonu azalır.
Beyin damarlarındaki daralma ve tıkanma sonucunda yürümede güçlükler görülmekte, arterlerin esnekliği azalmakta, arteriollerde fonksiyon azalmaları oluşmaktadır